Կայքը պատրաստվել է

05 Հուլիս 2016թ.

Դեպի հետ

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ուսումնասիրության, տեղական սորտերի և պոպուլացիաների փորձարկման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով, ԽՍՀՄ Հայժողկոմատի որոշմամբ 1924թ. գարնանը Հայաստանում, նախալեռնային գոտուն բնորոշ պայմաններում, Շիրակի տափաստանում, Լենինականի քաղաքի հյուսիս-արևելյան հատվածում, ծովի մակերևույթից 15470.0մ բարձրություն ունեցող սևահողերի վա կազմավորվում է միութենական սորտցանցի հենակետը: Սերմփորձագետին հանձնվում է Ամերկոմի և կոմունալ տնտեսություններից առանձնացված 21,5 դեսյատին, այսինքն 12 հա հողատարածություն:

Single Project