About

Մեր կողմից տեղադրված համակրգերը սպասարկվում են անվճար, հիմք ընդունելով պայմանագիրը:

Windows XP, WIndows 7, Windows 10

Համակարգչային ծառայություններ

Համակարգերի. ծրագրերի տեղադրում եւ կարգավորում, hամակարգիչների տեխնիկական եւ ծրագրային սպասարկում, Ինտերնետի կարգավորում, Լոկալ ցանցի նախագծում, տեղակայում եւ սպասարկում, Ջնջված տեղեկատվության վերականգնում:

Համակարգչի թերությունների հայտնաբերում և կարգավորում, վիրուսազերծում եւ համակարգչի երաշխիքային սպասարկում:

About

Առաջարկվող բոլոր ծառայությունները գործում են ըստ պայմանագրի, վճարումը կատարվում է միայն ՀՀ դրամով եւ բանկայաին փոխանցումով: Որոնք իրենց մեջ ներառում են ՀՀ-ում հարկային դաշտում գործող համապատասխան օրենքները: